Gerrit Schmitter
Gerrit Schmitter
Geschäftsführer, COMMIT Berlin

TEL: +49-30-2061648-0
FAX: +49-30-2061648-10

g.schmitter@commit-group.com

Sprachen: Deutsch, Russisch, Englisch, Französisch

Dr. Bulat Khamidov
Geschäftsführer, COMMIT Ufa

TEL: +7-917-3431162
 

b.khamidov@commit-group.com

Sprachen: Deutsch, Russisch, Englisch

Viktor Kruschinski
Stellv. Geschäftsführer

TEL: +49-30-2061648-13
FAX: +49-30-2061648-10

v.kruschinski@commit-group.com

Sprachen: Deutsch, Russisch, Englisch

Svetlana Litvina
Office Manager

TEL: +49-30-2061648-12
FAX: +49-30-2061648-10

s.litvina@commit-group.com

Sprachen: Deutsch, Russisch, Englisch

Jessica Bednarski
Project Manager

TEL: +49-30-2061648-16
FAX: +49-30-2061648-10

j.bednarski@commit-group.com

Sprachen: Deutsch, Polnisch, Englisch, Französisc

Ekaterina Buzina
Project Manager

TEL: +49-30-2061648-21
FAX: +49-30-2061648-10

e.buzina@commit-group.com

Sprachen: Deutsch, Russisch, Englisch

Irina Kalinina
Project Manager

TEL: +49-30-2061648-22
FAX: +49-30-2061648-10

i.kalinina@commit-group.com

Sprachen: Deutsch, Russisch, Englisch

Mona Tarrey
Project Manager

TEL: +49-30-2061648-14
FAX: +49-30-2061648-10

m.tarrey@commit-group.com

Sprachen: Deutsch, Russisch, Englisch, Schwedisch, Spanisch

Nadiia Fedorenko
Project Manager

TEL: +49-30-2061648-15
FAX: +49-30-2061648-10

n.fedorenk@commit-group.com

Sprachen: Deutsch, Ukrainisch, Englisch, Russisch, Polnisch